Blog

5 kroků pro efektivní plánování výroby v podniku

JAN SOUKUP. CEO
Blogpost - Planner

Trend neustálého zlepšování a všudypřítomný tlak na digitalizaci nás všechny nutí opakovaně se zamýšlet nad nastavením firemních procesů a hledáním nových a efektivnějších cest k dosažení stanovených cílů.

Ne jinak je tomu u plánování. Vhodný postup plánování výroby se může lišit v závislosti na specifických potřebách a charakteristikách každé organizace. Nicméně existuje několik kroků, které obecně tvoří základní rámec pro efektivní plánování výroby:

Kroky pro efektivní plánování výroby

1. Sběr a analýza dat

Důkladný sběr a analýza relevantních dat jsou základem pro efektivní plánování výroby. Získávejte a sledujte informace o historických prodejích, poptávce, čase výroby, zásobách, kapacitách a dalších klíčových ukazatelích. Tato data vám poskytnou důležité informace pro predikci poptávky, plánování zdrojů a rozhodování.

2. Plánování kapacit a zdrojů

Zhodnoťte své výrobní kapacity a zdroje, včetně pracovních sil, zařízení, surovin a financí. Zjistěte, zda jsou vaše současné kapacity a zdroje dostatečné pro uspokojení poptávky. Identifikujte případné nedostatky a zvažte možnosti rozšíření kapacit nebo outsourcingu.

3. Výrobní plán

Zhodnoťte své výrobní kapacity a zdroje, včetně pracovních sil, zařízení, surovin a financí. Zjistěte, zda jsou vaše současné kapacity a zdroje dostatečné pro uspokojení poptávky. Identifikujte případné nedostatky a zvažte možnosti rozšíření kapacit nebo outsourcingu.

Je důležité uvědomit si, že plánování výroby je iterativní proces, který vyžaduje neustálé sledování, hodnocení a vylepšování.

4. Koordinace s dodavateli

Zabezpečte, aby vaši dodavatelé byli informováni o plánech výroby a poptávce po materiálech. Udržujte aktivní komunikaci s dodavateli, abyste získali potřebné materiály ve správný čas a s dostatečnou kvalitou.

5. Monitorování a kontrola

Definujte klíčové výkonnostní ukazatele pro sledování výkonu výroby. Průběžně monitorujte a kontrolujte průběh plánu výroby. Sledujte pokrok výroby, porovnávejte ho s plánem a identifikujte případné odchylky. Pokud se vyskytnou problémy, přistupte k jejich analýze a přijměte odpovídající opatření, abyste minimalizovali dopady na plán.

K naplnění výše popsaného základního rámce pro efektivní plánování výroby je důležité, aby se postupovalo systematicky, promyšleně. Jednotlivé body tohoto rámce by měly být propojeny tak, aby představovaly funční a použitelnou část výsledného celku. Jinak řečeno, je potřeba si uvědomit, že plánování výroby je iterativní proces, který vyžaduje neustálé sledování, hodnocení a vyplešování.

Pro podporu zavádění takového procesu existují pravidla, jejichž nastavením a následným dodržováním, lze skutečně efektivně plánovat jakoukoliv výrobu.

Se zaváděním nových procesů, včetně potřebné infrastruktury, jsou samozřemě spojené i nemalé investice. Abyste mohli efektivně zhodnotit, zda se vám vůbec vyplatí, je dobré položit si vhodné otázky, které vám v tom pomohou.

V následující části tohoto článku jsme si takové základní otázky položili za vás a zároveň nabízíme i 5 tipů pro jejich efektivní řešení.

  Automatizace a digitalizace
 • Víte kolik času nyní tráví váš plánovač přípravou plánu?
 • Jak zjišťujete proveditelnost plánu?
 • Stává se vám, že plánovač naplánoval zakázku/výrobek na nevhodnou linku/stroj?

S Excelem to samozřejmě jde také, ale zkuste využívat softwarové nástroje a systémy pro plánování výroby, které vám umožní automatizovat opakující se úkoly, zjednodušit procesy a zlepšit přesnost a rychlost plánování.

  Přesná a transparentní komunikace
 • Řídí se mistři opravdu posledním platným plánem?
 • Porovnáváte plán se skutečností?

Zajistěte, aby komunikace mezi různými odděleními a stakeholdery byla přesná a transparentní. Sdílejte plány výroby, informujte o cílech, rozvrzích a změnách. Efektivní komunikace zaručuje, že všichni relevantní lidé jsou informováni a mohou se řídit plánem.

  Flexibilita a reakce na změny
 • Jak pružně dokážete nyní reagovat na změny?
 • Za jak dlouho se dostane aktualizovaný plán až k lidem ve výrobě?

Budujte plánovací postupy, které jsou dostatečně flexibilní, aby se mohly přizpůsobit neočekávaným změnám. Vytvářejte mechanismy pro rychlou reakci na změny poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výrobních podmínek.

  Optimalizace výrobních procesů
 • Spočítali jste si někdy, kolik stojí přesuny zdrojů z důvodu dodržení termínu vůči zákazníkovi?
 • Přišli jste už o zákazníka z důvodu neplnění termínů či nekvality?

Pracujte na neustálém zlepšování a optimalizaci výrobních procesů. Identifikujte oblasti s vysokým rizikem chyb, zpoždění nebo plýtvání a hledejte způsoby, jak je minimalizovat. Zavádějte metody a techniky, jako je Lean Manufacturing nebo Six Sigma, které podporují efektivitu a kvalitu výroby.

Začněte hned
Naplánujte si schůzku do kalendáře, dokud vás napadají způsoby, co lze udělat jinak a lépe. Ať už sami nebo s někým jiným, prostě začněte.

CEO - profil
AUTOR:
Jan Soukup

Jednatel společnosti Datio Software, běžkař a nadšenec do pohybu, který se snaží prostřednictvím SW nástrojů a moderních technologií rozpohybovat a zefektivnit vaše výrobní závody.

LinkedIn